Wat is Kunstfund?

<p> Kunstfund is een website waarop kunstprojecten, die nog gefinancierd moeten worden, opgezet kunnen worden met als doel financiers te vinden (particulieren en bedrijven). Dit wordt ook wel crowdfunding genoemd.</p>