Wat als er meer dan het gestreefde bedrag wordt opgehaald?

<p>Als er meer dan 100% wordt gerealiseerd, zal de kunstenaar via een update een aangekleed plan bekend maken waarin staat waarvoor het extra opgehaalde geld in relatie tot het project gebruikt zal worden.</p>